Dnevni arhiv 20. 7. 2019

Zlata plaketa Strelskemu društvu Kisovec

Občinski svet Občine Zagorje ob Savi je na svoji 6. redni seji dne 20.6.2019 sprejel naslednji

SKLEP
I.

Zlata plaketa Občine Zagorje ob Savi v letu 2019 se podeli

STRELSKEMU DRUŠTVU KISOVEC,
Naselje na Šahtu 37, 1412 Kisovec

II.

Zlata plaketa se prejemniku podeli ob občinskem prazniku na slavnostni seji Občinskega Sveta Občine Zagorje ob Savi 1. avgusta 2019

OBRAZLOŽITEV:

KRAJEVNA SKUPNOST Kisovec-Loke
Trg Pohorskega bataljona 15
1412 KISOVEC
Tel.: 03/567 16 37, 03/567 26 37
E-naslov: kisovec-loke@siol.net
www.kskisovec-loke.si

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Občina Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
Datum: 30.4.2019
Številka: 38 / 2018

Utemeljitev predloga za priznanje Občine Zagorje – Zlata plaketa

Začetki ...

Preberi več