Mesečni arhiv februar 2020

Predlog protipoplavnih ukrepov in analiza obstoječega stanja na potoku Graški graben

Spoštovane občanke, občani!

Na 5. seje sveta KS Kisovec – Loke, dne 26.9.2019 (prisoten župan g Matjaž Švagan) je bil sprejeti sklep, da se na osnovi terenskega ogleda, pripravi analiza obstoječega stanja in predlog ukrepov za izboljšanje poplavne ogroženosti potoka Graščice.

Imenovana je bila komisija v sestavi: Sašo Anžur, Janez Krznar in Ivan Zore.

V nadaljevanju si lahko ogledate strokovno in podrobno pripravljeno,  »Analizo obstoječega stanja in predlog protipoplavnih ukrepov na potoku Graški graben«, ki jo je pripravil, podpredsednik svata KS g Sašo Anžur, univ. dipl. inž. grad.

POROČILO

Preberi več

VABILO NA JAVNO PREDSTAVITEV POBUDE ZA SPREMEMBO PROSTORSKIH UREDITEV NA OBMOČJU NAD OBRTNO CONO V KISOVCU (del EUP KI 12 – Loke vzhod)

UN LEGENDA: KLIK

UN KRAJINSKA UREDITVENA SITUACIJA: KLIK

IDEJNA ZASNOVA SPREMEMB: KLIK

Preberi več