Arhiv

Informacijska tabla v parku

Občani so se v petek spraševali, kaj se dogaja v parku, čemu je namenjena postavljena kovinska konstrukcija?

Direkcija RS za infrastrukturo je prejšnji teden objavila sklep o izboru izvajalca za rekonstrukcijo regionalne ceste R1–221/1218 skozi Kisovec, Izlake – Zagorje, ki je postal pravnomočen. Podpis pogodbe med izvajalcem del, podjetjem Strabag d. o. o., Občino Zagorje ob Savi in DRSI – Direkcijo RS za infrastrukturo bo v prvih dneh meseca novembra. Dela se bodo začela po podpisu pogodbe, zaključena pa morajo biti v enem letu od uvedbe v delo. Na informacijski tabli bo predstavljeno, kaj nam prinaša rekonstrukcija regionalne ceste:

  • tri krožišča, in sicer na uvozih v obrtno cono pri EVJ, na Rudarsko cesto in
    v Obrtno cono Borovnik
  • urejeni bodo dodatni hodniki za pešce,
  • p...
Preberi več

Obisk v podjetju Skitti d.o.o.

Dne 21.10.2022 so podjetje Skitti d.o.o. obiskali predstavniki Ministerstva za gospodarski razvoj in predstavniki Občine Zagorje.
Ministra za gospodarski razvoj g. Matjaža Hana, župana Občine Zagorje ob Savi Matjaža Švagana in ostale udeležence obiska smo popeljali skozi proizvodnjo. Predstavili smo jim spekter naših odjemalcev, ki so panožno zelo razpršeni. Prav tako pa smo jih seznanili, da sodelujemo pri obujanju blagovne znamke Tomos.
Na krajšem sestanku smo jim imeli možnost predstaviti svojo vizijo in z njimi konstruktivno iskali rešitve, za izzive, s katerimi se soočamo pri poslovanju.
Še enkrat bi se rad zahvalil vsem udeležencem, ki so nam dali zagotovilo, da smo na pravi poti in da mala podjetja niso in ne bodo pozabljena glede podpore pri razvoju.

Direktor podje...

Preberi več

Vabilo

Preberi več

VABILO

Preberi več

OBVESTILO

Preberi več