Dela na ”Čebinovem travniku”

“Krajanke in krajane seznanjamo, da so se včeraj začela dela na “Čebinovem travniku” za potrebe skladiščenja gradbenega materiala (pesek, cevi, robniki ipd.) za rekonstrukcijo regionalne ceste skozi Kisovec.Z izvajalcem del, Strabag Ljubljana in občino je dogovorjeno, da bodo v času rekonstrukcije ceste skozi Kisovec, za odškodnino uporabe dela zemljišča “Čebinov travnik” za potrebe skladiščenja gradbenega materiala izvedli pripravo terena, kot je bilo zasnovano z idejnim projektom ureditve “Čebinovega travnika” za namen rekreacijskega parka.V tem trenutku se odgrinja humusna plast, položi se filc, ter tamponira za potrebe priprave podlage za asfaltiranje bodočega asfaltnega igrišča za mali nogomet. Rešitev ureditve območja Čebinovega travnika za rekreacijo je bila že obravnavana in sprejeta v prejšnji sestavi Sveta KS Kisovec-Loke.Svet KS Kisovec Loke