E – oskrba za varnejšo starost

Občina Zagorje ob Savi je v petek objavila javni razpis za subvencioniranje t. i. programa E – oskrbe, ki je namenjen starejšim od 70 let, v Zagorju pa ga subvencionirajo že od leta 2018. Program je namenjen starostnikom, ki živijo doma in deluje na principu povezanosti starostnika in klicnega centra.

V stanovanju uporabnika je namreč nameščena posebna oprema, ki omogoča hitro in enostavno proženje klica na pomoč s pritiskom na gumb na obesku ali na varovani enoti, če se uporabnik poškoduje ali mu postane slabo. Klic na pomoč je povezan z medicinskim osebjem v asistenčnem
centru, ki organizira pomoč in obvesti svojce. Zahtevani pogoji za pridobitev subvencije storitve so, da starostniki, ki so starejši od 70 let, bivajo sami ali v družini, ki je zaradi službenih obveznosti odsotna, imajo težje kronične ali s starostjo povezane bolezni, ali pa so invalidi.

Program E-oskrba omogoča samostojnejše in bolj varno bivanje starejših na svojem domu in nekoliko manjšo skrb za svojce, če ti niso doma ali v bližini starostnika.

Ena od uporabnic, ki storitev koristi že od začetka subvencioniranja, a ga na srečo še ni uporabila, je med drugim povedala, da ji program E – oskrbe predvsem nudi varnost v psihičnem smislu, saj živi sama in jo je bilo pred tem pogosto strah, da je ne bo nihče našel, če se bo poškodovala ali padla zaradi slabosti. »Sedaj bolj pogumno opravljam vsakdanja opravila, saj vem, da bom lahko poklicala na pomoč, če jo bom potrebovala,« pravi.

Trenutno je za subvencionirano uporabo E – oskrbe v Zagorju že zaprosilo 6 uporabnikov, ki so z njo zadovoljni, saj se tako oni kot njihovi domači počutijo bolj varno. Občina obvešča občane, da je letošnji razpis za pridobitev subvencije za E – oskrbo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. novembra 2021, glede na porabo v prejšnjih letih pa je za subvencije rezerviranih 1.560 evrov. Občina E-oskrbo sofinancira v višini 10 evrov na mesec za enega uporabnika.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Zagorje ob Savi.