Meritve delcev PM10

Na predlog Krajevne skupnosti je občina Zagorje pri Agenciji Republike Slovenije za okolje naročila ponovne meritve  koncentracij delcev PM10 in kemijsko analizo delcev PM10. Meritve so se izvajale v obdobju med 13.11.2015 – 14.1.2016. Vzorčevalnika z nizkim volumskim pretokom Tecora Skypost HV sta bila postavljena na dvorišču vrtca v Kisovcu in na vrtu individualne hiše v Šemniku, ki se nahaja v bližini podjetja Xella porobeton SI, d.o.o. podjetje za proizvodnjo gradbenega materiala.

V obravnavanem obdobju je pogosto prihajajo do preseganj dnevne mejne koncentracije. Koncentracije delcev so bile precej višje na merilnem mestu Kisovec vrtec. Posledično je bilo na tem merilnem mestu v obravnavnem obdobju izmerjenih tudi precej več preseganj dnevne mejne vrednosti. Primerjava z ostalimi merilnimi mesti v okviru Državne merilne mreže za spremljanje kakovosti zunanjega zraka kaže, da so bile višje oziroma primerljive povprečne vrednosti kot na lokaciji Kisovec vrtec v obravnavanem obdobju zabeležene le še v Celju, Zagorju in Murski Soboti. Podobno sliko kaže tudi število preseganj dnevne mejne koncentracije. Vendar pa je v primeru števila preseganj dnevne mejne vrednosti potrebno dodati, da je bilo v istem obdobju na merilnem mestu Kisovec vrtec izmerjeno precej manjše število preseganj kot v Zagorju (33 v Zagorju in 22 na merilnem mestu Kisovec vrtec). Onesnaženost z delci PM10 na lokaciji Kisovec Šemnik je bila med najnižjimi. Nižje nivoje delcev PM10 smo na urbanih območjih izmerili le na merilnem mestu Velenje.

Koncentracije elementov v sledovih so bile na obeh merilnih mestih nizke. Nivoji vseh elementov so bile nekoliko višji na lokaciji Kisovec vrtec. Povprečne koncentracije niklja, arzena, kadmija in svinca so bile v obravnavanem obdobju precej pod mejno oz. ciljnimi vrednostmi. Med ostalimi kovinami so bile v času prehoda med 2015 in 2016 zaznane višje koncentracije barija in stroncija, ki jih lahko povežemo z ognjemetom. Nivoji levoglukozana so bili na merilnem mestu Kisovec vrtec nekoliko višji kot na lokaciji Kisovec Šemnik. V primerjavi z obema merilnima mestoma v Kisovcu s bile v Zagorju 1.1.2016 izmerjene najnižje vrednosti 9.1.2016  pa najvišje. V povprečju je na bil delež levoglukozana v delcih PM10 primerljiv na vseh treh lokacijah in je znašal približno 4 %.

Primerjave meritve 2013 / 2016
V letu 2013 so se  meritve izvajale v zimskem času v januarju in februarju, skupaj 36 dni. Medtem, ko zadnje meritve 2015/2016, so potekale od sredine novembra 2015 do sredine januarja 2016, skupaj 63 dni. Okvirno primerjavo (ob upoštevanju dejstva, da ima na rezultate močan vpliv tudi vreme) lahko opravimo le za merilno mesto Kisovec – vrtec.

Povprečna izmerjena koncentracija PM10 v letu 2013 je bila precej nižja, kot v ob zadnjih meritvah.

Maksimalna izmerjena dnevna koncentracija PM 10 je bila v letu 2013 nižja (74 μg/m3), kot so pokazale meritve 2016 (102 μg/m3).

Preseganje dnevne mejne vrednosti PM 10, v letu 2013 je bilo v 36 dneh zabeleženo 7 preseganj, ob zadnjih meritvah 2016 je bila v 63 dneh pa kar  22 preseganj dnevne mejne vrednosti PM10.

 

Letošnje koncentracije PM10 izmerjene na merilnem mestu Kisovec-vrtec so bile visoke. ARSO pravi: »Višje oziroma primerljive, povprečne vrednosti so bile v obravnavanem obdobju zabeležene le še v Celju, Zagorju ob Savi in Murski Soboti.«

Obe poročili o rezultatih meritev si lahko preberete v priponkah. (priponka št.1 Poročilo  od 13.11.2015 – 14.1.2016 in priponka št. 2  Poročilo od 31. 1. in 7. 3. 2013

PRIPONKA ŠT.1 kisovec-meritve-pm10-in-tezkih-kovin-februar-13

PRIPONKA ŠT.2 kisovec-porocilo