Obnova Rudarskega muzeja Loke

Screenshot_1

Kulturna ponudba prenovljenega in svežega Rudarskega muzeja Loke bo specifično rudarsko obarvana ter bo zanimiva za domače in tuje obiskovalce. S sistematičnim preučevanjem kulturne dediščine, vezane na rudarstvo, in njenim predstavljanjem v obliki novih kulturnih dogodkov bo muzej bogatil kulturno dogajanje v občini in regiji.

Urejanje notranjosti je v zaključni fazi. Prostor pridobiva podobo, ki bo primerna za ureditev in popestritev muzejske zbirke. Doslej so bila izvedena naslednja dela:

  • vsa strojna inštalacija in montaža elementov toplotne črpalke za ogrevanje objekta (ni še priključena),
  • vsa elektro inštalacija,
  • ureditev obeh pisarn z medprostorom,
  • montaža toplotne izolacije nad obema pisarnama in medprostorom,
  • delna ureditev sanitarnih prostorov v pritličju,
  • ureditev prostora za kuhinjo v prvem nadstropju (kuhinja še ni vgrajena) ter
  • zamenjava vsega stavbnega pohištva na ovoju stavbe razen vhodnih vrat.

Vrednost projekta oz. operacije »Obnova Rudarskega muzeja Loke« je ocenjena na 615.695,97 €. Operacijo bo sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj, predvidoma v višini 422.593,49 €. Preostala sredstva za realizacijo projekta bo zagotovila Občina Zagorje ob Savi.

 

Kratek slovarček rudarskega žargona, ki je številne besede prevzel iz nemščine:

-HERC – lopata za premog
-KNAP – rudar
-VAŠHAVA – rudarska kopalnica
-GVERK – rudnik
-HAJER – prvi kopač
-PURFLMAGACIN – skladišče eksploziva

DSCN1843_z logo DSCN1845_z logo