Obnovili so spominsko ploščo na pomniku Športnem domu v Kisovcu

Na območju KS Kisovec – Loke imamo osem spomenikov in spominskih obeležij NOB:

– Spomenik padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja na Lokah
– Spomenik talcem v Čolniščah –
– Spomenik neznanemu junaku ob cesti Loke – Zagorje pri tovarni Ytong
– Spominska plošča na gasilskem domu na Lokah
– Spominska plošča na Kulturnem domu V Kisovcu
– Spominska plošča na rudarskem muzeju Loke
– Spominska plošča na gasilskem domu Čolnišče in
– Spominska plošča pri Športnem domu v Kisovcu
To so pomembni pomniki naše zgodovine in kulture našega območja iz časa druge svetovne vojne, ki pričajo o zgodovinskih dogodkih in osebnostih. Za sprotno in skrbno urejanje, čiščenje in obnovo spomenikov, vzorno skrbijo članice in člani Krajevne organizacija Zveze združenja borcev za vrednote NOB Kisovec – Loke. Koncem aprila so člani v Športnem parku, prostovoljno obnovili spominsko posvečeno nogometašem NK Svoboda Kisovec – žrtvam fašizma. Z delovne akcije prilagamo par fotografij.

20180421_10111520180421_09580420180111_095519

Naj spomnim, da Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije, letos obeležuje 70 letnico ustanovitve in uspešnega delovanja. (Njena predhodnica ZZB Slovenije je bila ustanovljena 4. julija 1948).
Iskrene čestitke!