Obvestilo krajanom

Krajane in krajanke Kisovca in Loke pri Zagorju seznanjamo o načrtovanem pričetku del rekonstrukcije regionalne ceste R1 221 skozi naselje Kisovec in spremenjenem prometnim režimom.

Natančnejša obvestila so in bodo podana s strani izvajalca del Strabag d.o.o. Ljubljana, neposredno prizadetim.