Obvestilo KUM-Plast-a

Spoštovane prebivalke in prebivalci KS Kisovec-Loke,

podjetje Kum-plast vas naproša, da si vzamete par minut časa in nam dovolite, da pojasnimo dejavnost našega podjetja.

Podjetje Kum-plast se ukvarja s proizvodnjo plastičnih izdelkov. Podjetje je od leta 1985 do 2014 svojo dejavnost predelave plastičnih mas izvajalo na lokaciji Selo pri Zagorju. Zaradi prostorskih načrtov, ki na tej lokaciji niso omogočali širjenja proizvodnih prostorov, smo iskali drugo ustrezno rešitev in se odločili za nakup proizvodnih prostorov bivšega podjetja Pak 4, v obrtni coni v Kisovcu. Dejavnost podjetja v vseh teh letih ostaja enaka. Zaradi pripomb krajanov, da jih moti »smrad po zažgani plastiki«, smo izvedli vse ustrezne meritve, ki jih podjetje izvaja tudi sicer v zakonsko določenih rokih. Rezultati meritev niso pokazali odstopanj. Zaradi nezaupanja v meritve, ki jih je dolžno izvesti (in plačati) podjetje samo, so bile izvedene dodatne meritve, ki pa niso pokazale drugačnih rezultatov. Vonj, kakor tudi okus, sta najbolj senzibilni čutili, zato so žal tudi uradne merske enote za vonj relativne.

Na bivši lokaciji nismo zaznali nobenih težav s »smradom«, čeprav so tudi naše družine živele v neposredni bližini proizvodne hale. Ob selitvi proizvodnje smo krajane povabili na ogled naše proizvodnje, vsem zainteresiranim še vedno omogočamo ogled. V procesu proizvodnje predelave plastičnih mas ne gre za »sežiganje plastike«, temveč za proizvodnjo izdelkov iz plastičnih mas. Okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je podjetje pridobilo, je potrebno zaradi same predelave plastike. Podjetje Kum-plast cca 20% proizvodnje proda IKE-jinim pohištvenim tovarnam, kjer so ekološki pogoji zelo strogi in je kemična sestava izdelkov nenehno naključno kontrolirana na tujih inštitutih, zato smo celotno proizvodnjo prilagodili njihovim zahtevam. Zahteva naših večjih kupcev med njimi tudi IKEJE je, da proizvajalec prevzame v določenih primerih npr. reklamacij, opustitev programa, … vse izdelke, ki jih je dobavil. V takšnih primerih mora dobavitelj izdati potrdilo,.da bo material recikliran. Potrdilo pa lahko izdamo le v primeru, da imamo okoljevarstveno dovoljenje za reciklažo, ki je kot že rečeno povsem mehanski postopek (nobenega sežiganja, ipd).

Klasično zbiranje in predelovanje plastičnih odpadkov nikoli ni bilo v načrtu poslovanja podjetja, niti za kaj takšnega ni primernih pogojev. Pri samem tehnološkem postopku reciklaže pa gre za mletje plastike, mešanje z originalom in vračanje v izdelek, pri čemer gre za povsem mehanski postopek (mlin melje kose plastike v drobne delce).

Vsak obrat, tudi najmanjša predelava plastike, ima reciklažo,saj v nasprotnem primeru ne more delovati. Če se ne bi »odpadna« surovina ponovno porabila, bi bil že cel svet zasut z odpadom.

Nikakor pa ne gre v tem primeru za reciklažo v splošnem smislu, ko se z zbiranjem plastičnih odpadkov vseh vrst le-ti ločujejo, perejo, sušijo in ponovno predelajo. Za take vrste predelave pa je potrebno dovoljenje tudi za porabo vode, prostora,itd.

V podjetju Kum-plast smo za ustanavljanje civilne iniciative izvedeli dne 22.6.2017 od ZON-ove novinarke. Na njihov sestanek nismo bili vabljeni. Prepričani smo, da so vsi izzivi rešljivi s konstruktivnim dialogom, zato vabimo vse zainteresirane krajanke in krajane, da se udeležite ogleda proizvodnje. Zaradi lažje organizacije in zagotavljanja varnosti obiskovalcem prosimo, da svojo udeležbo sporočite na e-mail: info@kumplast.si. Glede na vaš interes boste prejeli termin skupinskega ogleda, po skupinah.

Ob ogledu se boste lahko sami prepričali, kako poteka proizvodnja in dobili odgovore na vsa vaša vprašanja in dileme. Ker nismo seznanjeni kdo ste člani civilne iniciative, vas
ne moremo osebno povabiti, seveda pa je iskreno povabilo namenjeno tudi vam.

Hkrati pa naprošamo krajane, da ob zaznavanju neprijetnega vonja takoj pokličete na številko 041 675 435 Ule Jože ali 041 796 171 Ule Jure.

Prebivalci se lahko jezite in sprašujete, kako je možna umestitev industrijsko-obrtne cone v neposredni bližini stanovanjskih objektov in v podjetju se lahko jezimo, kak je možna umestitev stanovanjskih objektov v neposredno bližino industrijsko-obrtne cone. A jeziti se- je zaman, verjamemo, da bomo s skupnimi močmi dosegli sprejemljivo sobivanje.

Vodstvo podjetja Kum-plast d.o.o.