Odgovor krajanki

Vprašanje:

Spoštovani!

Zadeva: Ležeči policaji

Prebivalci ulice Cesta na Zlato polje v zadnjem času opažamo povečan promet na relaciji Cesta na Zlato polje-Ribnik zaradi obvoza. Številni vozniki vozijo z neprilagojeno hitrostjo, sploh ob na križišču Ceste na Zlato polje in Rudarske ceste. Ker je na tem območju tudi veliko majhnih otrok, se bojimo, da ne bi prišlo do kakšne nezgode. Zato menimo, da bi bilo smiselno ob vznožju klanca postaviti oviro za zmanjšanje hitrosti oz. ležečega policaja, vsaj za obdobje obvoza.

 

Odgovor:

Spoštovana!

V svojem pismu omenjate, da se je promet in predvsem hitrosti osebnih vozil na Cesti na Zlato polje (začasni obvoz do Ribnika zaradi gradnje kanalizacijskega sistema) bistveno povečal. Prav tako smo prejeli še nekaj pritožb občanov, ki živijo na tem območju, kateri nas opozarjajo na ogrožanje varnosti otrok in drugih prebivalcev tega dela naselja zaradi prekoračitve dovoljene hitrosti vozil. Vaš predlog je, da na spodnjem delu ceste namestimo hitrostne ovire, kot pravite »ležeče policaje«.

Po Cesti na Zlato polje je načrtovana gradnja kanala za odvajanje padavinskih in odpadnih voda zato je v tem trenutku nesmiselno postavljati hitrostne ovire. S strokovno službo občine Zagorje – oddelek za gospodarske javne služb smo se po prejemu vašega pisma dogovorili, da se v najkrajšem možnem času,na nevarnem odseku ceste postavi prometna signalizacija za omejitev hitrosti.

Prometni znaki so naročeni, montirali jih bomo takoj po prejemu.

S prijaznimi pozdravi!

Marjan