Odlaganje kosovnih odpadkov

Krajane KS Kisovec – Loke, lastnike priobalnih zemljišč, opozarjamo, da je po določilih 100. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe)  in 11. člena Odloka o javni snagi, čiščenju in urejanju javnih površin in drugih površin na območju Občine Zagorje ob Savi (Ur. l. RS, št. 94/11) prepovedano odlagati kosovne odpadke, gradbeni material, embalažo, komunalne odpadke, zemljo, listje in veje v strugo, na brežino vodotoka, v vodotoke in na druge javne površine.

Odlaganje teh odpadkov predvsem v vodotoke ali na brežine vodotokov opažamo predvsem v spomladanskih mesecih, ko krajani obrezujejo drevesa ali urejajo vrtove okrog stanovanjskih hiš. Z odlaganjem odpadkov na brežine vodotokov ali v sam vodotok se zmanjšuje pretočnost vodotoka, kar lahko privede do zamašitve odtočnih kanalov ali poplavljanja brežin vodotokov in drugih površin.

Želimo, da se vsi odgovorno obnašamo pri urejanju našega okolja in s tem prispevamo k preprečevanju večjih elementarnih nesreč, zato vas prosimo, da upoštevate navedena določila o urejanju javnih površin.