Spoštovani g. župan Matjaž Švagan,

poznamo vaša prizadevanja za omogočanje čim bolj prijaznih bivalnih pogojev v naši občini. To se je izkazalo tudi tokrat, saj ste se zavzeli za namestitev sodobnega merilnega sistema za spremljanje podatkov o kakovosti zraka v Kisovcu. Rezultate meritev bomo lahko krajani KS Kisovec-Loke sproti spremljali prek spletnih strani Krajevne skupnosti in Občine Zagorje ob Savi.

Nova pridobitev nam sama po sebi sicer ne bo izboljšala kakovosti zraka in bivalnih pogojev. Vsekakor pa bodo naši krajani v vsakem trenutku seznanjeni, kakšen zrak dihajo. V primeru preseganja dovoljenih koncentracij nevarnih plinov bomo lahko sprejeli morebitne preventivne
ukrepe za zaščito zdravja, ki se bodo v prvi vrsti nanašali na občutljive skupine, kot so starostniki in otroci.

Sp...

Preberi več

TRENUTNA KAKOVOST ZRAK KISOVEC

Merilna postaja AQI -1

V Kisovcu smo konec preteklega tedna namestili merilni sistem Smartcity Sensware AQI, družbe Alfa Proxima d.o.o. iz Ljubljane, ki  omogoča sprotno spremljanje kakovosti zraka in meteoroloških podatkov.

Bazna postaja LoRaWan

Sistem trenutno deluje na osnovi dveh merilnih točk, na Trgu Pohorskega bataljona in Borovniškem naselju, kjer delujeta dve postaji tipa AQI-1  z več senzorji za prašne delce, pline in meteorologijo, bazna postaja pa je nameščena na rudniškem izvoznem jašku pri muzeju

Merjenje vključuje različne parametre:
– meteorološke podatke – temperaturo, vlago, zračni tlak;
– meritve prašnih delcev PM10, PM2.5 in PM1;
– meritve ozona, dušikovega dioksida, žveplovega dioksida in ogljikovega monoksida;
– meritve ...

Preberi več

Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

Dopis MOP: KLIK

Preberi več

E – oskrba za varnejšo starost

Občina Zagorje ob Savi je v petek objavila javni razpis za subvencioniranje t. i. programa E – oskrbe, ki je namenjen starejšim od 70 let, v Zagorju pa ga subvencionirajo že od leta 2018. Program je namenjen starostnikom, ki živijo doma in deluje na principu povezanosti starostnika in klicnega centra.

V stanovanju uporabnika je namreč nameščena posebna oprema, ki omogoča hitro in enostavno proženje klica na pomoč s pritiskom na gumb na obesku ali na varovani enoti, če se uporabnik poškoduje ali mu postane slabo. Klic na pomoč je povezan z medicinskim osebjem v asistenčnem
centru, ki organizira pomoč in obvesti svojce...

Preberi več

PREGLED GRADNJE VEČ STANOVANJSKIH STAVB V KS KISOVEC – LOKE

Kisovško jamo so sistematično odpirali v obdobju 1868 – 1876. Dajala je dovolj premoga za takratne potrebe, zato so leta 1870 celo zaprli kotredeško jamo. V ta čas, povezan s potrebo po novi delavcih, sodi tudi intenzivna gradnja rudarskih stanovanj. Na Rudarski cesti so postavili tri objekte, Naselje na Šahtu je dobilo enega, Loke pa dva. Ta usmeritev se je nadaljevala tudi v 20. stoletju. Zaposlovanje nove delovne sile je narekovalo, da je rudnik zlasti v povojnem obdobju, do začetka 70. let prejšnjega stoletja, namenjal znatna lastna sredstva za gradnjo stanovanj. Ni čudno, da je kot glavni generator gospodarske dejavnosti na našem območju zgradil večino stanovanjskih objektov v Zagorski dolini.

Loke 47

Hišo ob Graščici (Loke 47) so postavili leta 1860...

Preberi več