Poročilo o delovanju biofiltra Kumplast

Družba Kumplast nam je posredovala celovito »Poročilo o delovanju biofiltra«, ki ga je pripravilo, ETE podjetje za ekološko tehnološki engineering d.o.o..

Sestavni del elaborata je tudi »Poročilo o meritvah«, izvajalec ZVD, zavod za varstvo pri delu, njihov akreditiran Laboratorij za okoljske  meritve.

Meritve so bile opravljene 03.10.2018

Poročilo si lahko ogledate TUKAJ

Celotno poročilo si lahko ogledate na krajevni skupnosti. Na vaša, morebitna dodatna vprašanja in pojasnila, vam bodo  veseljem odgovorili predstavniki družbe Kumplast (g Jože oziroma Jure Ule)

Preberi več

Uradne ure

URADNE URE

Ponedeljek od 8:00 do 11:00

Sreda od 8:00 do 11:00

Petek od 8:00 do 11:00

Preberi več

Postavitev transformatorske postaje

Spoštovani,

V ponedeljek dne 14.1.2019 in v torek 15.1.2019 se bodo izvajala montažna dela na postavitvi nove transformatorske postaje.

Ker je mesto zelo nedostopno, bo montaža potekala z dvorišča pri objektu Loke 11 – čez garaže s pomočjo dvigala.

Dela se bodo izvajala med 8:00 uro in 16:00 uro, zaradi česar bo moten dostop do garaž, kot je razvidno iz priloge.

Za vaše razumevanje se vam vnaprej lepo zahvaljujemo.

Elektro Ljubljana

Preberi več

Predlog plana KS Kisovec-Loke za leto 2019

Svet KS je na svoji 2. sprejel predlog plana za leto 2019:

1. Nadaljevanje aktivnosti glede ureditve regionalne ceste R-221/1218 skozi Kisovec po projektu št. 924/11, ki ga je izdelala družba Ozzing d. o. o.

2. Izgradnja dostopne rampe za invalide na brvi čez potok Medija za Vrtcem v Kisovcu.

3. Izdelava projektne dokumentacije za ureditev športnega igrišča na »Čebinovem travniku«

4. Ureditev javne razsvetljave: Zgornje Čolnišče JP 981161; Spodnje Čolnišče JP 981171 in JP 981191 do hišne številke Čolnišče 42c.

5. Sanacija odseka ceste Tomc – Marela (klanec pod vasjo Strahovlje)

6. Izdelava geodetskega posnetka z odmero zemljišč za izdelavo idejnega projekta za ureditev prometa in avtobusnega postajališča v Čolniščah

7...

Preberi več

1.Konstitutivna seja sveta KS Kisovec-Loke

Zapisnik 1. Konstitutivne seje sveta KS Kisovec-Loke si lahko ogledate tu: KLIK

Preberi več