Najava del 3. teden

najava del 3. teden 2015.xlsx

Preberi več

Pričela se je obnova Rudarskega muzeja Loke

nalozba

Rudarski muzej Loke (tehnična dediščina) je bil odprt 17. novembra 1995, ob 240-letnici začetkov rudarjenja v zagorski dolini, v opuščeni strojnici loškega rudnika.
Izvozni jašek in strojnica z opremo predstavljata središčni del kompleksa. Okrog jaška in v njem je predstavljen razvoj jamskega transporta, prikazani so različni načini pridobivanja premoga in jamskega podporja. V strojnici je s posameznimi prizori iz dela in življenja rudarjev podrobneje prikazana zgodovina tukajšnjega rudarjenja.
V prvih dneh novega leta se je s postavitvijo gradbenega odra začela obnova rudarskega muzeja na Lokah. V njenem sklopu bo izvedenih več del...

Preberi več

Najava del 50. teden

najava-del-50

Preberi več

Najava del 49. teden

najava-del-49

Preberi več

Poročilo o meritvah snovi v zrak – KUM-PLAST d.o.o.

Kum_plast_mnenje

Kumplast_14112014_V1

O_PO_H_23_14_KUMPLAST

Preberi več