Priznanja in plakete dr. Slavka Gruma

Priznanja in plakete dr. Slavka Gruma so posebna občinska priznanja, namenjena kulturnim ustvarjalcem, ki se profesionalno ali ljubiteljsko ukvarjajo s kulturo, kulturnim društvom, stalnim kulturnim ustanovam in zavodom, ter kulturnim sekcijam in skupinam, ki s svojim ustvarjalnim delom na kulturnem področju prispevajo k dvigu kulturne ravni občanov, k večji uveljavitvi kulturnih vrednot, prepoznavnosti ter razvoju in ugledu občine Zagorje ob Savi.

Priznanje in plaketo Dr. Slavka Gruma za leto 2018 prejmejo kulturni ustvarjalci, člani Kulturnega društva Svoboda Kisovec:

PRIZNANJE LUTKOVNA SKUPINA LUKI

Med svojim kratkim delovanjem so ustvarili toliko novih lutkovnih iger, kot jih nekatere skupine v mnogo daljšem obdobju. Trend njihovih uspehov na domačih in tujih odrih priča o njihovem potencialu; homogenost ekipe, ki vnaša svež veter v slovensko lutkarsko srenjo, pa je porok, da bodo postali svetla zvezda stalnica na nebu slovenskih ljubiteljskih lutkarskih skupin.
Zaradi naštetega kot tudi izvirnega pristopa k delu se Grumovo priznanje za leto 2018 podeli Lutkovni skupini LUKI Kulturnega društva Svoboda Kisovec.

PLAKETA BERTA JUVAN

Uspešno delo Berte Juvan bogati kulturni utrip KS Kisovec-Loke in občine Zagorje ob Savi. Pušča opazne sledi ne le v krogih, ki jim je blizu likovna umetnost, ampak vpliva tudi na razvoj kulturne krajine nasploh. Širi raznovrstni spekter ljubiteljske kulture, utrjuje zavest o pomenu ustvarjalnosti v vseh življenjskih obdobjih, duhovno bogati, prispeva k pletenju iskrenih in plodnih vezi med ljudmi. Njeno poslanstvo je poneslo ime Kisovca in Zagorja ob Savi izven lokalnih okvirjev, zato pomeni tudi njuno promocijo v širšem slovenskem prostoru.
Zaradi vsega navedenega in dolgoletne kontinuitete njenega ustvarjalno-povezovalnega delovanja gospa Berta Juvan prejme plaketo dr. Slavka Gruma.

Letošnjim Grumovim nagrajencem naše iskrene čestitke!

Drage občanke, spoštovani občani in kulturni delavci, prisrčno vabljeni na SLAVNOSTNO AKADEMIJO OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU S PODELITVIJO PRIZNANJ IN PLAKETE dr. SLAVKA GRUMA, ki bo v četrtek, 7. februarja 2019, ob 19.30 uri v veliki dvorani Kulturnega centra Delavski dom Zagorje ob Savi

Svet KS Kisovec – Loke