Rekonstrukcije regionalne ceste R1-221 skozi Kisovec

Spoštovane občanke občani,
Posredujemo vam posodobljeni projekt celotnega odseka Rekonstrukcije
regionalne ceste skozi Kisovec.
Predstavljeni so tudi posamezni deli (izseki) iz PZI – projektne
dokumentacije za izvedbo gradnje, kot tudi dokumentacija kolesarske steze
Zagorje – Orehovica.
Rekonstrukcije regionalne ceste R1-221 skozi Kisovec

 1. izsek iz PZI dokumentacije Rekonstrukcije regionalne ceste R1-
  221 skozi Kisovec
  G.1- pregledna.pdf” pregledna situacija celega odseka ceste
  G.3.1.prometna.pdf” Krožišče OC Borovnik
  G.3.2.prometna.pdf” uvoz Jevšnikova
  G.3.3.prometna.pdf” uvoz Jevšnikova, Mercator, Vrtec
  G.3.4.prometna.pdf” avtobusno postajališče, uvoz OC Kisovec,
  semaforizirano križišče Rudarska – Petelinkarjeva
  G.3.5.prometna.pdf” uvoz Tonkova cesta
  2.izsek iz PZI dokumentacije Izgradnja kolesarske steze Zagorje-
  Orehovica
  G.3.5.pdf” Krožišče OC Kisovec, grajeno v sklopu Kolesarske steze Zagorje –
  Orehovica