Širitev Javne poti št. 982471 Loke – Dolarjev hrib dolžina 907 m

Cesta Loke – Dolar je po odcepu z lokalne ceste Loke – Zavine zelo strma. V letu 2013 je bila izvedena I. faza, ko smo v spodnjem delu cesto razširili uredili odvodnjavanje in odpravili ozko grlo. Trenutno potekajo dela (II. faza) širitve ceste na odseku od Dolarja proti dolini. predvidena je širitev poti
za 1 – 1,5 m (v preteklosti delno že urejeno na dolžni 170 m) uredili umikališča za varno srečanje vozil in postavitev varovalne ograje na nevarnih odsekih v izogib hudim nesrečam, kot se je zgodila v letu 2020.

Za družino Čebin, ki živi  na vrhu vzpetine (528 m)  je ta pot edina povezava z dolino. Opravljena dela
jim bodo omogočila lažji dostop do kmetije s stroji in osebnimi vozili, pomeni pa tudi varnejši prevoz še najmlajših v šolo.