Sklepi 1. konstitutivne seje 2014

Na osnovi poročila Občinske volilne komisije o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Kisovec- Loke je svet KS Kisovec – Loke na svoji 1. konstitutivni seji dne 05.11.2014 soglasno sprejel naslednje

 

SKLEPE:

 

  1. Potrdijo se mandati članom sveta Krajevne skupnosti Kisovec – Loke, ki so bili izvoljeni na volitvah v svet Krajevne skupnosti dne 05.10.2014

 

V 1. volilni enoti sta izvoljena 2 kandidata, ki sta dobila največje število glasov:

Franc Omahne 

Helena Ocepek

 

V 2. volilni enoti sta izvoljena 2 kandidata, ki sta dobila največje število glasov:

Sašo Anžur

 Marjan Kovač

 

V 3. volilni enoti sta izvoljena 2 kandidata, ki sta dobila največje število glasov:

Andrej Smolič

Melanija Majdič Zupančič

 

V 4. volilni enoti izvoljena 2 kandidata, ki sta dobila največje število glasov:

Franc Novak

Jožefa Lokovšek

 

V 5. volilni enoti je bil  izvoljen kandidat, ki je dobil največje število glasov:

Ivan Janez Pavšek

 

  1. S potrditvijo mandatov članom sveta Krajevne skupnosti Kisovec – Loke je novoizvoljeni svet Krajevne skupnosti nastopil svoj mandat za obdobje 2014 – 2018.

 

  1. Za predsednika sveta KS je bil soglasno izvoljen g Marjan Kovač