Spoštovane članice in člani Civilne iniciative Kisovec,

lepo se vam zahvaljujem za vaše pripombe, katere ste nam poslali 1. 9. 2017. V svojem pismu (Mailu) ste zapisali:
»Spoštovani!
V imenu CI Kisovec vam pišemo glede sklepa, sprejetega na včerajšnji seji KS, na katero nismo bili pravočasno in uradno vabljeni. S tem mailom podajamo uradno pritožbo zoper sprejeti sklep o časovni izvedbe namestitve čistilnih filtrov za zmanjšanje škodljivih izpustov in neprijetnih vonjav.
CI Kisovec zahteva skrajšanje roka na največ 6 mesecev, kar je po mnenju stroke izvedljivo.
S spoštovanjem,
CI Kisovec, Nataša Mahne, Petra L. P., Neda Starman, Miha Kovačič, Anita Badzukov«

 

 

Spoštovani!
Prejeli smo vašo pritožbo, nad katero izražamo začudenje. Na seji sta bili namreč navzoči tudi vaši predstavnici, ki sta korektno in aktivno sodelovali v razpravi, nista pa izrekli nikakršnih pomislekov v zvezi s formuliranim sklepom.
Kisovec ni prav veliko naselje. Le dobrih 1.500 duš šteje in večina se nas vsaj na videz pozna. Tako smo neuradno izvedeli imena nekaterih članov iniciativnega odbora. Našo seznanjenost s konkretnimi imeni dokazuje dejstvo, da sta se na naše povabilo prijazno odzvali vaši članici ga. Petra
Lešnik Pikl in ga. Neda Starman Ržišnik, katerih navzočnost sem še posebej pozdravil.
Spoštovani, prosimo vas, da v izogib takšnim ali podobnim nepotrebnim težavicam, predvsem pa morebitnim nadaljnjim nejasnostim glede vabljenja pravih oseb na sestanke, ter z namenom nadaljnjega dobrega sodelovanja posredujete na sedež KS Kisovec-Loke vaš ustanovitveni akt in sklepe, iz
katerih bodo razvidni pravi zastopniki Civilne iniciative.
Že iz razprave, o kateri sta vas vaši predstavnici verjetno obvestili, še posebej pa iz sprejetih sklepov, veje jasna in odločna usmeritev vodstva družbe Kum-plast, da se občasne neprijetne vonjave odstranijo v najkrajšem možnem času. Bržkone sta vas kolegici tudi seznanili, da so na seji povedali, da so trenutno v fazi intenzivnih pogovorov z izvajalci, vsi pa
potrjujejo, da je projekt namestitve naprav za čiščenje prašnih delcev in vonjav kompleksen in zahteva svoj čas. G. Ule je poudaril, da so filtri projektirani konkretno za potrebe čiščenja vonjav v Kum-plastu in bodo izdelani namensko, po naročilu, pri čemer je ključnega pomena izbira ustreznega in kakovostnega filtra.
Prepričan sem, da vam bo vodstvo Kum-plasta izjemno hvaležno, če jim boste predložili strokovno mnenje, na katerega se sklicujete in iz katerega
izhaja, da je stanje mogoče sanirati v 6 mesecih. To bo prispevalo k čimprejšnji razrešitvi zadeve v vsestransko korist.

Kisovec, 04.09.2017

S prijaznimi pozdravi!
Marjan Kovač,
predsednik sveta KS Kisovec – Loke