Urejena je začasna šolska pešpot

Gradnja kanalizacijskega sistema – Kanala A, ki teče od Ribnika po Cesti 15. aprila do Rudarske ceste in se nadaljuje po Petelinkarjevi cesti, se je pričela nekoliko kasneje, kot smo načrtovali oziroma smo vas obveščali v »Najavi del« na spletni strani KS. Kljub celodnevnim prizadevanjem delavcev družbe AGM Nemec v prvih dneh novega šolskega leta ne bo možen dostop do vrtca in šole z osebnimi vozili. Na spodnjem delu šolske poti je namreč še vedno gradbišče, zato moramo poskrbeti za ustrezno varnost otrok in občanov.

V zvezi s tem je bil v sredo 27. 8. 2014 ob 8.30 uri pri POŠ Kisovec sestanek glede ureditve šolske poti do Podružnične osnovne šole (POŠ) Kisovec, na katerem so bili navzoči: Vlado Antolič, vodja gradbišča – Godina d.o.o.; Milan Medvešek, delovodja – AGM Nemec d.o.o.;Branko Jahn, pooblaščeni nadzornik občine Zagorje ob Savi; predstavnik občine Andrej Drnovšek; nadzornik družbe Inženiring d.o.o. Stojan Plahutnik; predstavnica policijske postaje Zagorje ob Savi Nives Laznik; Kristina Lisec, vodja POŠ Kisovec, ter Ivan Zore, tajnik sveta KS Kisovec-Loke.

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi:

 

1. Na prvi šolski dan, 1. 9. 2014, se na Cesti 15. aprila ne bodo izvajala gradbena dela. Njihov izvajalec se obveže, da bo zagotovil varno pešpot in prevoznost ceste.

2. Do 2. 9. 2014 se uredi, zavaruje in ustrezno označi začasna šolska pot, ki poteka od Doma kulture, vodi po stopnicah do stanovanjska bloka in naprej po Cesti 15. aprila do šole.

3. Starši šolarjev in otrok, ki obiskujejo Vrtec Kisovec, bodo pripeljali šolarje in otroke do Trga Pohorskega bataljona. Svoja vozila bodo lahko parkirali na tamkajšnjem javnem parkirišču ali pri Domu kulture.

4. Izvajalec del ustrezno označi in uredi obvozno cesto (preko Skakavnika) do POŠ Kisovec ter zagotovi njeno redno vzdrževanje.

5. KS Kisovec-Loke na spletni strani obvesti krajane o odprtosti Ceste 15. aprila dne 1. 9. 2014 ter poteku šolske poti do POŠ Kisovec po tem datumu.

6. POŠ Kisovec na prvi šolski dan ustno in pisno obvesti šolarje in starše o poteku šolske poti v času gradnje kanalizacijskega sistema na Cesti 15. Aprila.

 

DSCN1767 DSCN1768 DSCN1769 DSCN1773