VODNI ZBIRALNIK PITNE VODE ŠEMNIK-STRAHOVLJE

GRADIMO VODNI ZBIRALNIK PITNE VODE ŠEMNIK-STRAHOVLJE S TRANZITNIM, PRIMARNIM IN SEKUNDARNIM VODOVODOM

Občina Zagorje ob Savi s projektom gradi vodovodno omrežje z vodnim zbiralnikom za potrebe oskrbe s pitno vodo ter požarno varnost območja.

Za naselja Kisovec, OIC Kisovec, naselje KS Rudnik-Toplice in OIC Toplice je potrebno zgraditi vodni zbiralnik V = 600 m3 (2 x 300 m3) STRAHOVLJE-ŠEMNIK s črpališčem ter vodovodno omrežje.

➡Znesek, višina sredstev: 1.369.375,14 EUR

➡ Viri sofinanciranja: Načrt za okrevanje in odpornost

➡ Znesek, višina sofinanciranja: 561.219,32 EUR

➡ Status – faza: V teku

Vodni zbiralnik je namenjen za pokrivanje potreb po vodooskrbi in požarni varnosti območja naselja Kisovec, OIC Kisovec, naselje KS Rudnik-Toplice in OIC Toplice.

Osnovni dolgoročni cilj investicije je zagotovitev zadostne količine pitne vode za oskrbo okrog 6.800 prebivalcev občine Zagorje ob Savi. Učinek projekta je v povečanju količin pitne vode in povečanju deleža priključenosti na vodovodni sistem ter energetski učinkovitosti (nižanje stroškov energije pri črpanju pitne vode).

Več na povezavi: TUKAJ