Dnevni arhiv 16.11.2022

Cesta Žibert – Vozelj

Na odseku ceste Čolnišče – Ravan, potekajo dela za sanacijo dotrajanega asfalta, ob tej priložnosti se bo posodobila (uredila) kanalizacije, na novo bo urejeno odvodnjavanje meteorne vode, sočasno bodo vgrajene cevi za optično povezavo (Rune).

Preberi več

Širitev Javne poti št. 982471 Loke – Dolarjev hrib dolžina 907 m

Cesta Loke – Dolar je po odcepu z lokalne ceste Loke – Zavine zelo strma. V letu 2013 je bila izvedena I. faza, ko smo v spodnjem delu cesto razširili uredili odvodnjavanje in odpravili ozko grlo. Trenutno potekajo dela (II. faza) širitve ceste na odseku od Dolarja proti dolini. predvidena je širitev poti
za 1 – 1,5 m (v preteklosti delno že urejeno na dolžni 170 m) uredili umikališča za varno srečanje vozil in postavitev varovalne ograje na nevarnih odsekih v izogib hudim nesrečam, kot se je zgodila v letu 2020.

Za družino Čebin, ki živi  na vrhu vzpetine (528 m)  je ta pot edina povezava z dolino. Opravljena dela
jim bodo omogočila lažji dostop do kmetije s stroji in osebnimi vozili, pomeni pa tudi varnejši prevoz še najmlajših v šolo.

Preberi več

Projekt rekonstrukcije regionalne ceste skozi Kisovec je v ciljni ravnini

Po projektu bo urejeno:

 • dve krožišči, in sicer na Rudarsko cesto in v Obrtno cono Borovnik
 • urejeni bodo dodatni hodniki za pešce,
 • pet prehodov za pešce čez regionalno cesto
 • štiri avtobusna postajališča.
 • obnovljena bo javna razsvetljava ter urejeno novo odvodnjavanje
  padavinske vode z voziščnih površin.
 • na celotnem odseku bo zamenjan nosilni tampon, za konec pa bodo na
  novo asfaltirane celotne asfaltne površine.

  Včeraj sta župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan in v. d. direktorja
  Direkcije RS za infrastrukturo Bojan Tičar slovesno podpisala pogodbo za
  rekonstrukcijo ceste skozi Kisovec. Po podpisu pogodbe bo z izvajalcem del,
  podjetjem STRABAG d. o. o., opravljena uvedba v delo za naložbo. Dela naj
  bi začela predvidoma še v novembru.
  Vrednost rekonstrukcije je 3.539...
Preberi več