Brv za vrtcem

Vodstvo krajevne skupnosti se zaveda, da je brv čez Medijo nevarna in da ogroža varnost pešcev in uporabnikov zaradi dotrajanosti in prerjavelosti železne konstrukcije in poškodovanih krovnih desk. Za ponazoritev vam v nadaljevanju predstavljam kratko kronologijo zgodbe s precej dolgo brado. V torek 26.09.2017 so bile na Facebook-u objavljene fotografije brvi, ki so bile posnete ob pričetku nujnih sanacijskih del (zamenjava dotrajanih krovnih desk) na brvi za vrtcem. Fotografije so pokazale v kakšnem stanju je most, ki predstavlja nevarnost in ogroža uporabnike. Objava slik na družabnem omrežju je upravičeno sprožila ogorčen odziv nekaterih občanov. Zapisi in mnenja zahtevajo nekaj pojasnil iz precej bogatega arhiva zadeve »BRV«. Poglejmo v preteklost.

»Stara« lesena brv je bila močno poškodovana v neurju leta 1989. V zelo kratkem času je bila postavljena, kot nam je bilo takrat rečeno, zasilna kovinska brv, ki naj bi jo nadomestil nov, sodoben most.

Svet KS je na svoji seji 12. januarja 2012 sprejel Plan dela KS za leto 2012, v katerem je bila kot prioritetna naloga opredeljena obnova oziroma izgradnja nove brvi čez potok Medija za vrtcem.

Na osnovi sklepa sveta KS je bil opravljen strokovni ogled brvi, na podlagi katerega so bile podane naslednje ugotovitve:

  • Celotna jeklena konstrukcija brvi je močno zarjavela, rja se lušči v debelih zaplatah, kar poleg upadanja nosilnosti kvari tudi videz brvi.
  • Pod lesenim podom brvi iz plohov so z enega na drugi opornik speljane tri zaščitne cevi iz alkatena. Ni znano, katere inštalacije se nahajajo v njih; verjetno elektrovodniki, ker je v bližini tudi transformatorska postaja. Pločevinasta kabelska polica, na katero so bile položene cevi, je popolnoma preperela, na več mestih pretrgana, posamezni kosi police visijo navzdol proti strugi. Cevi se opirajo zgolj na prečne nosilce, ki na vsakih nekaj metrov povezujejo oba glavna vzdolžna razponska nosilca brvi.

Vse odtlej ugotavljamo, pišemo, tudi v našem »Glasilu KS«, ter opozarjamo občinske službe (na osnovi ocene o varnosti), da je brv v zelo slabem stanju in nevarna za uporabnike, torej potrebna nujne in temeljite obnove oziroma zamenjave. Ugotovitve o nevarnosti in dotrajanosti mostu veljajo še danes, le da je stanje še bistveno slabše.

Z novimi dejstvi, precej hujšimi, kot je sprva pokazala opravljena ocena varnosti, sem včeraj seznanil vodstvo občine, župana in direktorja občinske uprave.

Zaradi zagotovitve varnosti pešcev in zimskega vzdrževanja brvi smo se bili prisiljeni odločili za zamenjavo preperelih in polomljenih hrastovih desk. Po odstranitvi plohov se je pokazalo dejansko, katastrofalno stanje nosilcev mostu. Iz priloženih fotografij, posnetih 29.09. dopoldne je razvidno, da je nosilec ograje preperel, nosilna traverza prerjavela, opazne so že luknje v nosilcu.

Prvotno je bilo načrtovano, da se na mostu v celoti zamenjajo pohodni  hrastovi plohi. Po naročilu g. Rudija Medveda sva si z morebitnim izvajalcem dne 6. marca 2017 ogledala brv za vrtcem. Očitno je bilo popravilo z zamenjavo desk predrago, s čimer se strinjamo, zato me je g. Medved prosil, da pridobim dodatno ponudbo oziroma se dogovorim za obnovo stare ponudbe iz leta 2012, ki predvideva gradnjo nove brvi.

Novo obnovljeno ponudbo sem 22. maja 2017 poslal po elektronski pošti. Danes dopoldan je bil opravljen ogled lokacije in starega mostu, na ogledu so bili prisotni: izvajalec, predstavnika občine Zagorje in krajevne skupnosti. Dogovorjeno je, da se v skladu z načrtom in projektom naroči izdelava nove brvi.
Nekaj podatkov:
– dolžina 9,5m,
– širina 1,9m (cca 0,5 širša od obstoječe)
– v jekleni konstrukciji

Potrebno  je doreči še nekaj detajlov o pohodni plošči in dostopni poti na most.

Toliko na kratko o tej zgodbi našega mostu z dolgo brado.

 

Župan, kot tudi izvajalec zagotavljata, da bo novi most končan in predan v uporabo do konca leta 2017.

 

Marjan  Kovač