Kategorija Novice

Urejena je začasna šolska pešpot

Gradnja kanalizacijskega sistema – Kanala A, ki teče od Ribnika po Cesti 15. aprila do Rudarske ceste in se nadaljuje po Petelinkarjevi cesti, se je pričela nekoliko kasneje, kot smo načrtovali oziroma smo vas obveščali v »Najavi del« na spletni strani KS. Kljub celodnevnim prizadevanjem delavcev družbe AGM Nemec v prvih dneh novega šolskega leta ne bo možen dostop do vrtca in šole z osebnimi vozili. Na spodnjem delu šolske poti je namreč še vedno gradbišče, zato moramo poskrbeti za ustrezno varnost otrok in občanov.

V zvezi s tem je bil v sredo 27. 8. 2014 ob 8.30 uri pri POŠ Kisovec sestanek glede ureditve šolske poti do Podružnične osnovne šole (POŠ) Kisovec, na katerem so bili navzoči: Vlado Antolič, vodja gradbišča – Godina d.o.o...

Preberi več

Gradnja kanalizacijskega sistema

Gradnja Kanala B4 na Lokah (poteka od stanovanjske hiše Loke 61 – Šramel – do Loke 16 – Žibert) napreduje brez posebnih težav. Glede na to, da izvajalec skladno z načrtom polaga dva ločena cevovoda, in sicer za kanalizacijo in odvajanje meteorne vode, jim gre delo dobro od rok; dnevno položijo cca. 18 m (dvojnih) cevi. Oglejte si fotografiji.

DSCN1726

DSCN1727

V ponedeljek so pričeli s pripravljalnimi deli za začetek gradnje Kanala A (na trasi od Ribnika po Cesti 15. aprila, Rudarski in Petelinkarjevi cesti do uvoza v OIC). Uredili so obvozno makadamsko cesto (nekoliko razširili, posuli s peskom) na območju Skakavnika za Ribnik, ki poteka po Rudarski cesti, pri stanovanjski hiši Rozina se usmeri levo na cesto Zlato polje in vodi čez Skakavnik do osnovne šole...

Preberi več

Najava del 32. teden

 

32

Preberi več

Tedenski plan izgradnje kanalizacijskega sistema v Kisovcu od 10.7. do 12.7.2014

Tedenski plan izgradnje kanalizacijskega sistema v Kisovcu od 10.7. do 12.7.2014 – kanal A od Ribogojnice v Ribniku do uvoza do stanovanjske hiše Ribnik 6 in Ribnik 22.

Preberi več

Gradnja kanalizacijskega sistema v Kisovcu in na Lokah

glava

Na zboru občanov v četrtek 19. junija smo podrobneje predstavili projekt gradnje centralne čistilne in kolektorskega sistema v Zagorju in Kisovcu. V začetku julija pričnemo z izgradnjo novega kanalizacijskega sistema na območju naselij Kisovec in Loke. Gradili bomo dva ločena kanala in sicer:

1. kanal za odvajanje odpadnih voda (fekalij) in

2. kanal za odvajanje padavinskih voda na območjih, kjer ni možen odvod meteorne vode direktno v jarek oziroma bližnji potok. V prilogah so ti kanali označeni MB; MB1; MB3; MB4;  MB5…

Za lažje premagovanje ovir in nevšečnosti v času gradnje, prilagamo terminski plan del po posameznih trasah.

palnM

Na priloženih, štirih,  geodetskih posnetkih je prikazan celoten sistem kanalizacijskega omrežja na območju Kisovca in Lok...

Preberi več