Kategorija Novice

Zapisnik 3. seje sveta KS

Z A P I S N I K 3. seje sveta KS

Preberi več

Obnova rudarskega muzeja Loke

prenos

Rudarski muzej Loke bo po zaključku operacije obnove rudarskega muzeja Loke postal prizorišče že obstoječih in uveljavljenih kulturnih dogodkov, ob stalni razstavi bo gostil tudi občasne razstave ter ustvarjalne delavnice. Omogočil bo predstavitve skupin, ki že delujejo v našem prostoru in ohranjajo specifično »rudarsko« kulturno dediščino. Omogočil bo različne ustvarjalne delavnice in pobude (izkoriščanje rudniških potencialov za iskanje kreativnih odgovorov).

Investitor obnove je Občina Zagorje ob Savi, ki bo preuredila objekt in njegovo opremo, da bo zagotavljala funkcionalnost in uporabnost muzeja. Izvedena bodo gradbena in obrtniška dela ter strojne in elektro inštalacije na objektu muzeja in spremljajočih objektih, uredila se bo zunanjost objektov in okolica...

Preberi več

Začasna šolska pot iz Jevšnikove

Zaradi gradbenih del na državni cesti je nemogoče zagotoviti varnost otrok na poti iz Jevšnikove proti šoli, saj je pločnik proti prehodu za pešce tam zaprt zato predlagamo, da otroci ne bodo hodili čez cesto na nevarnem delu, hodijo iz Jevšnikove mimo hiše Roglič čez mostiček na Loke in nato mimo vrtca na prehod za pešce pri pekarni, tako bo njihova pot sicer nekoliko daljša ampak bistveno varnejša.

začasna šolska pot Jevšnikova-center

Preberi več

ZIMSKA SLUŽBA ČOLNIŠČE – VRH – Prioritetni vrstni red pluženja in posipanja

Na sestanku dne 08.01.2015 na katerem so bili prisotnosti :

g. Tomaž Razpotnik – izvajalec
g. Alojz Klančišar – kontaktna oseba naročnika
g. Marjan Kovač predsednik Sveta KS in
g. Ivan  Zore tajnik

je bil sprejet naslednji dopolnjen plan izvajanja zimske službe v naselju Čolnišče in Vrh.

Izvajalec zimske službe je dolžan v skladu s 3. členom Pogodbe o izvajanju zimske službe št. 1/2013 » na javnih poteh v naselju Čolnišče in Vrh  pričeti z odstranjevanjem snega oziroma posipanjem takoj ko bo potrebno za zagotovitev varnega prometa na javnih poteh, oziroma po pozivu kontaktne osebe naročnika iz  8. člena te pogodbe  in delo izvajal neprekinjeno, dokler ne bodo v celoti opravljena«...

Preberi več

Najava del 3. teden

najava del 3. teden 2015.xlsx

Preberi več