Kategorija Novice

ZIMSKA SLUŽBA ČOLNIŠČE – VRH – Prioritetni vrstni red pluženja in posipanja

Na sestanku dne 08.01.2015 na katerem so bili prisotnosti :

g. Tomaž Razpotnik – izvajalec
g. Alojz Klančišar – kontaktna oseba naročnika
g. Marjan Kovač predsednik Sveta KS in
g. Ivan  Zore tajnik

je bil sprejet naslednji dopolnjen plan izvajanja zimske službe v naselju Čolnišče in Vrh.

Izvajalec zimske službe je dolžan v skladu s 3. členom Pogodbe o izvajanju zimske službe št. 1/2013 » na javnih poteh v naselju Čolnišče in Vrh  pričeti z odstranjevanjem snega oziroma posipanjem takoj ko bo potrebno za zagotovitev varnega prometa na javnih poteh, oziroma po pozivu kontaktne osebe naročnika iz  8. člena te pogodbe  in delo izvajal neprekinjeno, dokler ne bodo v celoti opravljena«...

Preberi več

Najava del 3. teden

najava del 3. teden 2015.xlsx

Preberi več

Najava del 50. teden

najava-del-50

Preberi več

Najava del 49. teden

najava-del-49

Preberi več

Poročilo o meritvah snovi v zrak – KUM-PLAST d.o.o.

Kum_plast_mnenje

Kumplast_14112014_V1

O_PO_H_23_14_KUMPLAST

Preberi več