Kategorija Novice

Najava del 49. teden

najava-del-49

Preberi več

Poročilo o meritvah snovi v zrak – KUM-PLAST d.o.o.

Kum_plast_mnenje

Kumplast_14112014_V1

O_PO_H_23_14_KUMPLAST

Preberi več

Najava del 48. teden

najava-del-48

Preberi več

Najava del 47. teden

najava-del-47

Preberi več

Sklepi 1. konstitutivne seje 2014

Na osnovi poročila Občinske volilne komisije o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Kisovec- Loke je svet KS Kisovec – Loke na svoji 1. konstitutivni seji dne 05.11.2014 soglasno sprejel naslednje

SKLEPE:

  1. Potrdijo se mandati članom sveta Krajevne skupnosti Kisovec – Loke, ki so bili izvoljeni na volitvah v svet Krajevne skupnosti dne 05.10.2014

V 1. volilni enoti sta izvoljena 2 kandidata, ki sta dobila največje število glasov:

Franc Omahne 

Helena Ocepek

V 2. volilni enoti sta izvoljena 2 kandidata, ki sta dobila največje število glasov:

Sašo Anžur

 Marjan Kovač

V 3. volilni enoti sta izvoljena 2 kandidata, ki sta dobila največje število glasov:

Andrej Smolič

Melanija Majdič Zupančič

V 4...

Preberi več