Cesta Žibert – Vozelj

Na odseku ceste Čolnišče – Ravan, potekajo dela za sanacijo dotrajanega asfalta, ob tej priložnosti se bo posodobila (uredila) kanalizacije, na novo bo urejeno odvodnjavanje meteorne vode, sočasno bodo vgrajene cevi za optično povezavo (Rune).