DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPPN) ZA OBMOČJE »LOKE« V KISOVCU

Vsebina je na voljo na naslednji povezavi:
https://www.zagorje.si/objava/559514