Kako poimenovati “Strahoveljščico”?

V zvezi s problematiko poplavne ogroženosti na sestankih sveta KS Kisovec – Loke in v pisnih dokumentih velikokrat naslavljamo imena vodotokov. Pri tem nismo vedno najbolj natančni. To posebej velja za potok, ki teče skozi naselje Spodnji Šemnik in se pri tovarni Xella porobeton SI izliva v Medijo. Že vrsto let ga napačno poimenujemo Strahoveljščica. Po besedah nekaterih krajanov tega imena nikoli niso uporabljali, saj so potoku vedno pravili Graben. Menijo, da bi bilo najbolje, če bi se v prihodnje uporabljalo ime Okornov studenec, ker je lepo in ima tudi zgodovinski pomen.
Temu predlogu je najbolj naklonjena tudi Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen pri Geodetski upravi RS, na katero je KS Kisovec – Loke 21. aprila 2021 naslovila vlogo glede uradnega poimenovanja vodotoka. Komisija je 14. maja 2021 obravnavala vlogo ter nam  posredovala svoje mnenje, iz katerega izhaja, da je najmanj primerno poimenovanje Graben, saj je enakih imen praviloma manjših potokov v Sloveniji več, zato so identifikacijsko najmanj primerna. Komisija pa nima zadržkov glede poimenovanja potoka po imenu izvira Okornov studenec.
Komisija predlaga, naj se glede enotnega imena vodotoka odloči KS Kisovec – Loke. Na podlagi njene odločitve bo ime Okornov studenec, vpisano v Register zemljepisnih imen. Pred našim odločanjem na seji sveta KS vabimo domačine z območja tega vodotoka, da podate svoje mnenje glede njegovega novega imena.
Marjan K