Krajevni praznik

Spoštovani krajanke in krajani!

Vstopili smo v mesec maj, ki je v KS Kisovec – Loke že nekaj let v znamenju praznovanja krajevnega praznika, saj se 17. maja spominjamo rojstnega dne našega rojaka dr. Janeza Drnovška. S svojo državniško držo je pomembno prispeval k slovenskemu osamosvajanju in soustvarjal mlado republiko kot predsednik vlade in države. Ob tem je bil vedno ponosen na svoje korenine, iz katerih je rasla njegova plemenita osebnost.

Lani zaradi epidemije nismo mogli izvesti tradicionalnega praznovanja. Na spletni strani smo predstavili nekaj znanih ljudi z našega območja, ki so s svojim delovanjem pustili pečat v lokalnem in širšem merilu. Obljubil sem vam, da bo letos spet vse po starem, saj sem upal, da se bo epidemija umirila. Dogodki so šli svojo pot, zato tudi letos ne bo slavnostne akademije v kisovškem Domu kulture. Kljub temu v vodstvu KS stremimo k izboljševanju kakovosti življenja celotne skupnosti.

Z veseljem lahko povem, da se je začelo premikati pri realizaciji projekta posodobitve regionalne ceste skozi Kisovec, ki je že precej časa na seznamu naših načrtov. Izdelava projektne dokumentacije je v zaključni fazi. Minister za infrastrukturo zagotavlja, da bo v prihodnjih mesecih objavljen razpis za izbor izvajalca za rekonstrukcijo ceste skozi Kisovec. Računamo, da bo gradnja stekla v začetku prihodnjega leta.

Rekonstrukcija ceste se prične pred uvozom v Kisovec z obnovo mostu čez Medijo. Sledila bo ureditev krožišča z industrijskim priključkom za kamnolom Borovnik in OIC Borovnik. Gre za učinkovit ukrep umirjanja prometa na vstopu v Kisovec. Na novo urejenih ali obnovljenih bo nekaj prehodov za pešce, eden od njih bo imel izhod v smeri proti Lokam in vrtcu. Opremljen bo s semaforjem na tipko. Dodatno bomo dobili tudi nekaj hodnikov za pešce (Mercator – Jevšnikova). Avtobusno postajališče za smer Zagorje se premakne nekoliko niže.

Izvedena bo rekonstrukcija križišč proti Lokam in Rudarski cesti, vključno z ureditvijo pasov za levo zavijanje. Trasa se bo zaključila s krožiščem pri uvozu v obrtno cono Loke, ki bo povezano s kolesarsko stezo. Posodobljeno bo tudi odvodnjavanje, zamenjana prometna signalizacija in zastarela prometna oprema, dodana bo nova cestna razsvetljava.

Januarja nas je dosegla vest, da si lastnik Kamnoloma Borovnik AGM Nemec d.o.o. resno prizadeva za graditev asfaltne baze na območju pridobivalnega prostora kamnoloma. Projekt je naletel na izrazito negativne odzive pri krajankah in krajanih, odklonilno smo se do njega opredelili v svetu KS Kisovec – Loke. Odločno mu je nasprotoval tudi župan Matjaž Švagan, zato upamo, da bo podjetje AGM Nemec odstopilo od načrtov. Naj prevlada naš skupni interes, ki daje prednost varovanju zdravja in okolja.

Imamo torej vsaj dva razloga, da z optimizmom zremo v nove dni. Dokazali smo svojo vztrajnost in odločnost – vrlini, ki v polni meri krasita našega kolesarskega junaka Primoža Rogliča, zmagovalca Dirke po Baskiji, ki se trenutno pripravlja za vrhunec sezone – Dirko po Franciji. Kot gre novim zmagam naproti Primož, pojdimo tudi vsi mi. V svetu KS Kisovec – Loke si bomo še naprej po najboljših močeh prizadevali, da skupaj z zagorsko občino in drugimi akterji poskrbimo za razloge optimističnega pogleda v prihodnost.

Povsem brez dogodkov v počastitev krajevnega praznika pa vendarle ne bomo ostali. V KS Kisovec – Loke je namreč čutiti močan kulturni utrip, ki ga ustvarjajo članice in člani Kulturnega društva Svoboda s številnimi zelo aktivnimi sekcijami. Tako se nam bosta ob letošnjem krajevnem prazniku predstavili likovna skupina LIKI in fotografska sekcija FOT.KI.

Likovna skupina LIKI bo v petek 14. maja 2021 na balkonski ograji Kulturnega doma odprla razstavo z naslovom ZA PRAZNIK. Obenem bodo na izložbenih oknih v pritličju na ogled slike in risbe s tematiko domačega kraja.
Fotografska sekcija FOT.KI pa pripravlja 10. skupinsko razstavo fotografij z naslovom MEDIJA OD IZVIRA DO IZLIVA V SAVO. Predvidoma bo postavljena v petek 21. maja 2021 med 9. in 18. uro ob pešpoti proti novemu otroškemu igrišču na Čebinovem travniku. V primeru slabega vremena bo preložena na kasnejši termin.

Krajanke in krajani ste prisrčno vabljeni k ogledu razstav.

Vsem želim prijetne, varne in zdrave pomladne dni, naj vas spremlja sporočilo krajevnega praznika. Pravijo, da gre v tretje rado. Naj to velja tudi za praznično obeležitev 17. maja. Upam, da se bomo prihodnje leto resnično lahko ponovno srečali na običajen način ter se v sproščenem vzdušju spomnili dosežkov v naše skupno dobro.

Predsednik sveta KS Kisovec – Loke
Marjan Kovač