Obisk ministra za infrastrukturo v Zagorju

Zagorje ob Savi se je 20.4.2021obiskal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec s svojo ekipo. Srečal se je z zagorskim županom Matjažem Švaganom in hrastniškim županom Markom Funklom. Kar se tiče projektov, ki se nanašajo na področje zagorske občine, je minister z ekipo zagotovil, da bo v jesenskih mesecih objavljen razpis za izbor izvajalca za rekonstrukcijo ceste skozi naselje Kisovec. Prav tako je za jesen načrtovan razpis za rekonstrukcijo voziščnih površin preko savskega mostu v Zagorju, ki vključuje tudi izgradnjo novega krožišča pri čistilni napravi Zagorje.

Med drugim so se prisotni na sestanku dogovorili tudi, da bodo v sklopu gradnje kolesarske steze Zagorje – Orehovica, sočasno z gradnjo kolesarske steze zgradili tudi krožišče pri Obrtni coni Kisovec. Razpis za izbor izvajalca del bo predvidoma objavljen v poletnih mesecih letos.

Ne sestanku je beseda tekla še o pasu za počasna vozila čez trojanski klanec, ki vključuje tudi nadaljevanje gradnje kolesarske steze od Orehovice proti Trojanam in nato z navezavo občinske kolesarske steze na državno kolesarsko stezo D2. Načrt razvojnih programov je bil na nivoju vlade RS že potrjen, v nadaljevanju bosta sledila izdelava idejnih projektov in potrjevanje rešitev. Minister Vrtovec je prisotne seznanil tudi z načrtom gradnje pokrite galerije na glavni cesti Zagorje – Litija, na delu, ki je zaradi padanja kamenja in skal na cesto najbolj izpostavljen, to je med Zagorjem in Renkami. Razpis naj bi bil po ministrovih besedah objavljen v roku treh mesecev. Infrastrukturno ministrstvo pa letos načrtuje tudi preplastitev regionalne ceste od Vidrge proti Moravčam, na posameznih odsekih.

Vir: Zasavska televizija