Obnova rudarskega muzeja Loke

prenos

Rudarski muzej Loke bo po zaključku operacije obnove rudarskega muzeja Loke postal prizorišče že obstoječih in uveljavljenih kulturnih dogodkov, ob stalni razstavi bo gostil tudi občasne razstave ter ustvarjalne delavnice. Omogočil bo predstavitve skupin, ki že delujejo v našem prostoru in ohranjajo specifično »rudarsko« kulturno dediščino. Omogočil bo različne ustvarjalne delavnice in pobude (izkoriščanje rudniških potencialov za iskanje kreativnih odgovorov).

Investitor obnove je Občina Zagorje ob Savi, ki bo preuredila objekt in njegovo opremo, da bo zagotavljala funkcionalnost in uporabnost muzeja. Izvedena bodo gradbena in obrtniška dela ter strojne in elektro inštalacije na objektu muzeja in spremljajočih objektih, uredila se bo zunanjost objektov in okolica. Skratka, obnova v glavnem obsega konstrukcijsko prilagoditev prostorov za razširitev obstoječe in vključitev novih dejavnosti ter zagotovitev energetske varčnosti objekta.

Vrednost projekta oz. operacije »Obnova rudarskega muzeja Loke« je ocenjena na 615.695,97 €. Operacija bo sofinancirana s strani strukturnega sklada za regionalni razvoj, in sicer predvidoma v višini 422.593,49 €. Preostala sredstva bo za realizacijo projekta zagotovila občina.

Ali ste vedeli?
Da je prvo pisno dovoljenje za kopanje premoga v zagorski dolini leta 1755 prejel Franc Rakovec.

V mesecu marcu se pri muzeju veliko dogaja. Slika, ki jo prilagamo pove več kot vse zapisane besede.
»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«

 

6 5 4 3 2 1