Obnova rudarskega muzeja Loke – Julij

 

image004image002

 

 

 

Obnova rudarskega muzeja Loke hitro napreduje. Izvajalec je v petek, 3. 7. 2015, v skladu s pogodbo obvestil naročnika, da so GO dela na objektu končana. Naročnik bo v pogodbenem roku izvedel tehnični pregled in pripravil zapisnik ter določil pogoje za odpravo morebitnih pomanjkljivosti.

Vrednost projekta oz. operacije »Obnova rudarskega muzeja Loke« je ocenjena na 615.695,97 €. Operacija bo sofinancirana s strani evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer predvidoma v višini 422.593,49 €. Preostala sredstva bo za realizacijo projekta zagotovila občina.

Ali ste vedeli, da so bile rudarske žičnice ena izmed posebnosti zagorske doline?

Prva je bila zgrajena leta 1909, povezovala pa je kamnolom v Borovniku in drobilec nad kisovškim jaškom. Ko so leta 1924 enak način zasipavanja uvedli v Kotredežu, so zgradili žičnico od Borovnika do Cilence. Po drugi svetovni vojni so progo Borovnik-Kisovec podaljšali do Podstrane, kjer se je rudarjenje začelo v času vojne. Žičnice so bile takrat običajen način prevažanja različnih materialov. Tako je rudnik po prvi svetovni vojni postavil tudi žičnico za splavilo lesa iz svojih gozdov na področju Čemšenika.

Fotografije objekta rudarskega muzeja Loke:

image005 image007