Obnova rudarskega muzeja Loke

nalozba

Razvoj občine Zagorje ob Savi je bil v preteklosti povezan predvsem z rudarjenjem in z njim povezano težko industrijo. Leta 2005 se je zgodba o rudarjenju v občini Zagorje ob Savi končala, vendar s tem niso umrli tudi spomini v srcih rudarjev, ki so svoj delavnik preživljali globoko pod zemljino skorjo. Da te zgodbe nebi bile pozabljene, so na Lokih pri Kisovcu 17. 11. 1995 odprli muzej o rudarjenju, ki prikazuje življenje rudarjev ter njihovo delo.

Občina Zagorje ob Savi skrbi za ohranjanje rudarske dediščine ter razvoj turizma in je bila v letu 2014 uspešna na razpisu za pridobitev Evropskih sredstev iz naslova »Regionalnih razvojnih programov«, tako da se bo v prihodnjih mesecih okoli muzeja veliko dogajalo.

V mesecu januarju so se že začela prva dela, ki bodo muzeju počasi dala popolnoma prenovljen videz ter svežo energijo in bo tako postal privlačnejši za obiskovalce iz celotne Slovenije. Vsa dela potekajo v skladu s časovnim planom tudi v mesecu februarju, kljub temu, da je naše kraje dodobra pobelil sneg.

Investitor obnove je Občina Zagorje ob Savi, ki bo preuredila objekt in njegovo opremo, da bo zagotavljala funkcionalnost in uporabnost muzeja. Izvedena bodo gradbena in obrtniška dela ter strojne in elektro inštalacije na objektu muzeja in spremljajočih objektih, uredila se bo zunanjost objektov in okolica. Skratka, obnova v glavnem obsega konstrukcijsko prilagoditev prostorov za razširitev obstoječe in vključitev novih dejavnosti ter zagotovitev energetske varčnosti objekta.

Vrednost projekta oz. operacije »Obnova rudarskega muzeja Loke« je ocenjena na 615.695 €. Operacija bo sofinancirana s strani evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer predvidoma v višini 422.593 €. Preostala sredstva bo za realizacijo projekta zagotovila občina.

Ali ste vedeli?
Zagorski rudnik je bil nekdaj najgloblji rudnik rjavega premoga v Evropi (262 metrov pod morjem).

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«

 

1-3.2 12-3.2 DSCN1260-z logo DSCN1263-z logo