OBVESTILO!

O B V E S T I L O

V sredo, 22.07.2015, od 3:30 do predvidoma 8:30 ure, bomo izvajali dela na glavnem vodovodnem omrežju.
V času izvajanja del lahko pride do  prekinitve ali motene dobave pitne vode predvsem na više ležečih predelih
krajevnih skupnosti Kisovec – Loke in Rudnik – Toplice.
 
Prosimo za razumevanje.
Komunala Zagorje d.o.o.