Odgovor na vprašanje

Ga. Tanja Poljšak nam je v zvezi z plačevanjem nove storitve odvajanje in čiščenje odpadnih voda poslala naslednje vprašanje:

»Stanovalci večstanovanjske hiše Peterilkarjeva 1 – 7 so nas prosili, da pridobimo mnenje glede plačila stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki jih morajo plačati z računom za plačilo komunalnih storitev za mesec januar 2016. Menijo, da jim je bila storitev zaračunana neopravičeno, ker še niso ukinili čistilno napravo večstanovanjske hiše in še niso priključeni na novo zgrajeno kanalizacijo«.

Prosimo za čimprejšnji odgovor!

Za odgovor smo prosili strokovne službe Javnega podjetja Komunala Zagorje

Navedeno pomeni, da bi predmetni objekt že v lanskem letu moral imeti urejeno odvajanje odpadne vode, zaradi česar smo upravičeno zaračunali storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode od 01.01.2016 dalje. V nobenem primeru ne moremo pristati na to, da kljub postavljenemu roku, ni potrebno plačevati storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode ker greznica ni ukinjena oz. ni izvedena priključitev na javno kanalizacijo. Na takšen način noben uporabnik ne bil ukinil greznico oz. izvedel priklop na javno kanalizacijo in v tem primeru ne bi plačeval stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode. V kolikor upravnik objekta ni ukinil greznice oz. uredil priključitev na javno kanalizacijo v predvidenem roku, je potrebno nesporazum razrešiti z upravnikom objekta. Vsekakor pa smo tudi vsem ostalim uporabnikom, ki do roka, ki jim je bil določen za ukinitev greznice oz. priključitev na javno kanalizacijo in le tega niso izvedli, zaračunali storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode od 01.01.2016 dalje.

S spoštovanjem !

Vodja tehničnega sektorja: Milan Fakin