Pričela se je obnova Rudarskega muzeja Loke

nalozba

Rudarski muzej Loke (tehnična dediščina) je bil odprt 17. novembra 1995, ob 240-letnici začetkov rudarjenja v zagorski dolini, v opuščeni strojnici loškega rudnika.
Izvozni jašek in strojnica z opremo predstavljata središčni del kompleksa. Okrog jaška in v njem je predstavljen razvoj jamskega transporta, prikazani so različni načini pridobivanja premoga in jamskega podporja. V strojnici je s posameznimi prizori iz dela in življenja rudarjev podrobneje prikazana zgodovina tukajšnjega rudarjenja.
V prvih dneh novega leta se je s postavitvijo gradbenega odra začela obnova rudarskega muzeja na Lokah. V njenem sklopu bo izvedenih več del...

Preberi več

Najava del 50. teden

najava-del-50

Preberi več

Najava del 49. teden

najava-del-49

Preberi več

Poročilo o meritvah snovi v zrak – KUM-PLAST d.o.o.

Kum_plast_mnenje

Kumplast_14112014_V1

O_PO_H_23_14_KUMPLAST

Preberi več

Najava del 48. teden

najava-del-48

Preberi več