Kanalizacija-Svetovanje

Na zboru občanov, ki bil 19.6.2014 ob 19 uri v Domu kulture Kisovec smo predstavili projekt gradnje čistilne naprave in kanalizacijskega sistema za naselje Kisovec in Loke. Nekateri lastniki stanovanjskih hiš so izrazili bojazen, da bodo imeli težave pri izvedbi hišnih priključkov, kdo jim bo svetoval? G Ivo Vrtačnik je takrat povedal, da se  bodo lahko lastniki stanovanjskih hiš o  izvedbi hišnega priključka posvetovali z izvajalcem gradbenih del in predstavnikom komunale na terenu, še posebej je poudaril, da bodo, zagotovili pomoč lastnikom stanovanjskih objektov, ki so predvideni za priključevanje na novo zgrajeno javno kanalizacijo.

Danes dopoldan smo prejeli  obvestilo s katerim nas obvešča:

»V ta namen smo angažirali g. Nika Rostohar-ja, inž...

Preberi več

Najava del 38. teden

najava del 38. teden

Preberi več

Delovanje KS Kisovec-Loke v obdobju 2010-2014

Svet krajevne skupnosti je na svoji 15. redni seji, 05.09.2014 sprejel poročilo o delu sveta krajevne skupnosti v mandatnem obdobju 2010 – 2014 :

 DELOVANJE KS KISOVEC-LOKE V OBDOBJU 2010 – 2014

Štiriletni mandat našega dela v svetu KS se bo vsak čas iztekel, zato je prav, da se ozremo na prehojeno pot.

Vsak začetek je treba graditi na trdnih temeljih, za katere so poskrbeli naši predhodniki.  Z veliko volje in zagona smo se odločili nadaljevati njihovo delo. Na 1. konstitutivni seji novoizvoljenega sveta KS Kisovec-Loke dne 11. novembra 2010 so bili potrjeni mandati naslednjim članom: Sašu Anžurju, Silvu Strmljanu, Heleni Ocepek, Alojziji Ivnik, Bojanu Motohu, Ivanu Janezu Pavšku, Francu Novaku, Zvonetu Pograjcu in Marjanu Kovaču

V mandatnem obdobju 2010 – 2014 smo...

Preberi več

Najava del 37. teden

najava-del-37

Preberi več

Najava del 36. teden

najava-del-36

Preberi več