Delovanje KS Kisovec-Loke v obdobju 2010-2014

Svet krajevne skupnosti je na svoji 15. redni seji, 05.09.2014 sprejel poročilo o delu sveta krajevne skupnosti v mandatnem obdobju 2010 – 2014 :

 DELOVANJE KS KISOVEC-LOKE V OBDOBJU 2010 – 2014

Štiriletni mandat našega dela v svetu KS se bo vsak čas iztekel, zato je prav, da se ozremo na prehojeno pot.

Vsak začetek je treba graditi na trdnih temeljih, za katere so poskrbeli naši predhodniki.  Z veliko volje in zagona smo se odločili nadaljevati njihovo delo. Na 1. konstitutivni seji novoizvoljenega sveta KS Kisovec-Loke dne 11. novembra 2010 so bili potrjeni mandati naslednjim članom: Sašu Anžurju, Silvu Strmljanu, Heleni Ocepek, Alojziji Ivnik, Bojanu Motohu, Ivanu Janezu Pavšku, Francu Novaku, Zvonetu Pograjcu in Marjanu Kovaču

V mandatnem obdobju 2010 – 2014 smo...

Preberi več

Najava del 37. teden

najava-del-37

Preberi več

Najava del 36. teden

najava-del-36

Preberi več

Fotoutrinki gradnje kanalizacijskega sistema v Kisovcu

DSCN1766

FOTO: Marjan Kovač

DSCN1771

FOTO: Marjan Kovač

DSCN1779

FOTO: Marjan Kovač

DSCN1782

FOTO: Marjan Kovač

DSCN1785

FOTO: Marjan Kovač

 

 

 

 

 

 

Preberi več

Urejena je začasna šolska pešpot

Gradnja kanalizacijskega sistema – Kanala A, ki teče od Ribnika po Cesti 15. aprila do Rudarske ceste in se nadaljuje po Petelinkarjevi cesti, se je pričela nekoliko kasneje, kot smo načrtovali oziroma smo vas obveščali v »Najavi del« na spletni strani KS. Kljub celodnevnim prizadevanjem delavcev družbe AGM Nemec v prvih dneh novega šolskega leta ne bo možen dostop do vrtca in šole z osebnimi vozili. Na spodnjem delu šolske poti je namreč še vedno gradbišče, zato moramo poskrbeti za ustrezno varnost otrok in občanov.

V zvezi s tem je bil v sredo 27. 8. 2014 ob 8.30 uri pri POŠ Kisovec sestanek glede ureditve šolske poti do Podružnične osnovne šole (POŠ) Kisovec, na katerem so bili navzoči: Vlado Antolič, vodja gradbišča – Godina d.o.o...

Preberi več