Poročilo o meritvah Kumplast

Poročilo o meritvah smradu Kumplast

“Na območju naše priljubljene pešpoti ob potoku Medija v obrtni coni ter stare ceste proti Lokam se skoraj vsak dan širi enkrat bolj, drugič manj intenziven smrad po zažgani plastiki …” Pritožb s takšno ali podobno vsebino je še posebej v zadnjem času vse več. Krajani nas prosijo za izvedbo “nujno potrebnih” meritev in uvedbo ustreznih ukrepov, če se bo izkazalo, da je ogroženo njihovo zdravje. Še posebej jih skrbi za otroke in starejše.

Naj še nekaj besed namenim prepoznavnemu in močnemu smradu, ki utegne po mnenju krajanov ogrožati tudi naše zdravje. Zaradi motečega smradu smo se v dogovoru z občino Zagorje odločili, da se opravijo meritve organskih snovi na izvoru, ki bi dale zanesljiv rezultat. Meritve je opravilo podjetje Studio Okolje d. o. o.

Pred objavo rezultatov meritev smo želeli pridobiti še mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). V njem je uvodoma zapisano, da v Sloveniji še  nimamo  pravnih argumentov, s katerimi bi lastnika “prepričali” v ukrepanje oziroma sanacijo. Glede samega smradu pa NIJZ meni: “Neprijetne vonjave so velika motnja v kakovosti življenja na določenem območju, četudi nimajo neposrednega škodljivega vpliva na zdravje izpostavljenih. Pojavljajo pa se lahko posredni učinki, ki so povezani s stresno situacijo, v kateri se izpostavljeni vedno znova znajdejo.”

Poročilo ugotavlja, da sicer ni bila presežena nobena od mejnih vrednosti, čeprav so bile vse izmerjene vrednosti benzena, toluena, etilbenzena in ksilenov nekoliko povišane. Celotno poročilo in ugotovitve si lahko ogledate v priloženi priponki.

Priponka: POROČILO