Predlog plana KS Kisovec-Loke za leto 2019

Svet KS je na svoji 2. sprejel predlog plana za leto 2019:

 

1. Nadaljevanje aktivnosti glede ureditve regionalne ceste R-221/1218 skozi Kisovec po projektu št. 924/11, ki ga je izdelala družba Ozzing d. o. o.

2. Izgradnja dostopne rampe za invalide na brvi čez potok Medija za Vrtcem v Kisovcu.

3. Izdelava projektne dokumentacije za ureditev športnega igrišča na »Čebinovem travniku«

4. Ureditev javne razsvetljave: Zgornje Čolnišče JP 981161; Spodnje Čolnišče JP 981171 in JP 981191 do hišne številke Čolnišče 42c.

5. Sanacija odseka ceste Tomc – Marela (klanec pod vasjo Strahovlje)

6. Izdelava geodetskega posnetka z odmero zemljišč za izdelavo idejnega projekta za ureditev prometa in avtobusnega postajališča v Čolniščah

7. Sanacija odseka lokalne ceste Bregar – Pušave

8. Ureditev cestnih jaškov za priključitev hišnih priključkov fekalne kanalizacije in preplastitev asfalta na Tonkovi cesti

9. Ureditev parkirišča ob Rudarski cesti – Multima

10. Sanacija udora na košarkaškem igrišču

11. Izdelava geodetskega posnetka z odmero cestišča Čolnišče – Spodnje Čolnišče.

 

Predlog plana dela za leto 2019 dajemo v javno obravnavo. Pozivamo člane sveta KS Kisovec-Loke in zainteresirane krajane, da svoje predloge in pobude posredujete do 15. januarja 2019 na telefon 03/ 56 72 637, 56 71 637 ali na elektronski naslov kisovec-loke@siol.net.