Projekt rekonstrukcije regionalne ceste skozi Kisovec je v ciljni ravnini

Po projektu bo urejeno:

 • dve krožišči, in sicer na Rudarsko cesto in v Obrtno cono Borovnik
 • urejeni bodo dodatni hodniki za pešce,
 • pet prehodov za pešce čez regionalno cesto
 • štiri avtobusna postajališča.
 • obnovljena bo javna razsvetljava ter urejeno novo odvodnjavanje
  padavinske vode z voziščnih površin.
 • na celotnem odseku bo zamenjan nosilni tampon, za konec pa bodo na
  novo asfaltirane celotne asfaltne površine.

  Včeraj sta župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan in v. d. direktorja
  Direkcije RS za infrastrukturo Bojan Tičar slovesno podpisala pogodbo za
  rekonstrukcijo ceste skozi Kisovec. Po podpisu pogodbe bo z izvajalcem del,
  podjetjem STRABAG d. o. o., opravljena uvedba v delo za naložbo. Dela naj
  bi začela predvidoma še v novembru.
  Vrednost rekonstrukcije je 3.539.069,66 € vključno z DDV. Občina projekt
  sofinancira v višini 15% vrednosti.