Rekonstrukcija regionalne ceste skozi Kisovec

Rekonstrukcije regionalne ceste R1 221, skozi naselje Kisovec, ki vključuje dva krožišča, dodatnimi hodniki za pešce, s petimi prehodi za pešce preko regionalne ceste, štirimi urejenimi avtobusnimi postajališči, obnovljeno javno razsvetljavo ter novim odvodnjavanjem padavinske voda iz voziščnih površin. Na celotnem odseku bo zamenjan nosilni tampon in obnovljene celotne asfaltne površine z novim asfaltom. Vrednost investicije je ocenjena na 2 mio €.

V pripravi je razpis za kolesarsko stezo Zagorje-Kisovec-Izlake-Orehovica, ki vključuje tudi izvedbo krožišča pr OIC Kisovec. Vzporedno pa potekajo aktivnosti za izvedbo postopka razpisa za preostali del rekonstrukcije regionalne ceste skozi Kisovec. Ob ugodnem razpletu bo izvajalec za obe investicije izbran v jesenskim mesecih, letos in bi uvedbo v delo izbranega izvajalca realizirali še letos.