Skitti d.o.o., dobrodošli med nami!

Leto 2017 predstavlja novo prelomnico v delovanju podjetja, saj Skitti d.o.o. letos praznuje 50. obletnico delovanja, ob tem pa je del proizvodnje preselilo z Izlak v Obrtno-industrijsko cono (OIC) Kisovec.

Praznovanje 50-letnice s slovesno otvoritvijo novih prostorov se je odvilo v petek 15. septembra 2017.

Direktor je ob otvoritvi zbrane v nagovoru popeljal nekaj desetletij nazaj, ko je njegov oče Jožef »leta 1965 v kleti domače hiše v Podlipovici na Izlakah uredil delavnico in odprl ključavničarsko obrt«. Prvi izdelki, ki so jih izdelale sposobne in pridne Jožefove roke, so bili stoli in luči za kulturne domove po Sloveniji (še vedno jih lahko vidimo v Laškem, Portorožu).

Sčasoma je delavnica prerasla v veliki proizvodni hali z modernimi stroji na Izlakah in Lokah. Poleg zgodb o uspehu so verjetno doživeli in preživeli tudi kakšno krizo, vendar so se namesto vdajanja obupu odločili za vlaganja.

Tako kot stavba, ki so jo v petek slovesno odprli, tudi vsako podjetje potrebuje trdne temelje. Mednje vsekakor sodi tudi vodenje podjetja. V svoji brošuri ste zapisali: »Vodenje podjetja je v rokah že tretje generacije. Družinsko podjetje v najbolj žlahtnem pomenu besede pomeni tudi nenehno prenašanje znanj in izkušenj, zrelost odločitev, popolno predanost, odgovornost do kupcev, zaposlenih in domačega okolja. Podjetje postane življenje samo.« Dodajam, da je podjetništvo z leti postalo vaš način življenja.

Cenjena družina Smrkolj, iskreno dobrodošli v OIC-ju, v krajevni skupnosti Kisovec-Loke. Po dolgih letih ste vdahnili dušo in napolnili z vsebino tovarniško halo v OIC-ju Kisovec. S petkovo otvoritvijo smo zaokrožili pričetek obratovanja še v zadnjem zgrajenem objektu, tako da smo začeli v polnosti uresničevati poslanstvo naše obrtne cone. Spoštovani, prihod vašega uspešnega in široko prepoznavnega podjetja pomeni dodatno promocijo naše krajevne skupnosti. Kot ste povedali, večino svoje proizvodnje izvozite v Evropsko unijo, med vašimi poslovnimi partnerji je zaslediti številne znane družbe in koncerne (npr. Magno Steyr). Po Evropi se širi dober glas o zaupanja vredni odlični družbi Skitti, kar nenazadnje pozitivno vpliva tudi na podobo Zagorske doline. Prve korake v proizvodnji ste naredili z izdelavo stolov, danes čvrsto sedite na stolu za bogato evropsko mizo, ki je rezervirana le za sposobne in dosledne partnerje, ki razvijajo dolgoročno uspešno in družbeno odgovorno poslovno strategijo. Smrkoljevi, želimo vam še veliko uspehov, še več tako smelih odločitev, kot je nakup kisovške proizvodne hale. Nadaljujte in vztrajajte na začrtani poti.

Marjan Kovač