SKLEPI 11. SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI KISOVEC – LOKE

Svet Krajevne skupnosti Kisovec-Loke je na svoji 11. razširjeni seji dne 31. 8. 2017, na kateri so bili poleg članov sveta KS navzoči odgovorni delavci družbe KUM-PLAST d. o. o. Jože Ule, Jure Ule in Mojca Ule, župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan, strokovna sodelavka občine Zagorje ob Savi za področje urejanja okolja Natalija Vidergar, predstavnici civilne iniciative KS Kisovec-Loke Nena Starman Ržišnik in Petra Lešnik Pikel ter eden od bližnjih krajanov Sašo Ostrožnik, obravnaval okoljevarstveno dovoljenje družbe KUM-PLAST d. o. o. za predelavo (recikliranje) odpadkov v proizvodnji izdelkov iz plastičnih mas KUM-PLAST d. o. o. ter sprejel naslednje zaključke:

 

Svet Krajevne skupnosti Kisovec-Loke sprejema v vednost navedbe in priznanja predstavnikov družbe KUM-PLAST d. o. o., da se zavedajo, da zaradi opravljanja njihove dejavnosti v stavbi z naslovom Loke 11 a, Kisovec nastajajo neprijetne vonjave, določen hrup in določeni izpusti snovi v zrak, ter da so že pričeli z ustreznimi postopki za odpravo pomanjkljivosti v zvezi z ugotovljenimi nevšečnostmi.

 

Trenutno potekajo meritve izpustov po posameznih proizvodnih linijah. Rezultati  meritev bodo osnova za izbiro filtrov za čiščenje izpustov in zmanjšanje neprijetnih vonjav ali za izbiro kakršnega koli drugega ukrepa. Meritve bodo tudi pokazale, kje v proizvodnji nastajajo izpusti in neprijetne vonjave. Proizvajalci čistilnih naprav po ustnih predstavitvah zagotavljajo 95-odstotno čiščenje izpustov in neprijetnih vonjav.

 

Družba KUM-PLAST se obvezuje, da bo najkasneje v roku enega leta izvedla ukrepe, tj. namestila čistilne filtre za zmanjšanje izpustov in neprijetnih vonjav oziroma v ta namen izvedla drugo ustrezno rešitev.

 

Družba KUM-PLAST d. o. o. naproša krajane, da ob zaznavi neprijetnih vonjav takoj pokličejo na telefonsko številko 041 675 435 (Jože Ule) ali 041 796 171 (Jure Ule).

 

S ciljem zmanjšanja izpustov in neprijetnih vonjav v Kisovcu se vsem krajanom posreduje zloženka o ustreznem načinu kurjenja s trdimi gorivi in prepovedi kurjenja odpadkov v gospodinjstvih.

 

Z namenom rešitve tega problema se sklep objavi na spletni strani KS Kisovec-Loke ter pošlje vsem udeležencem razširjene seje in zainteresiranim krajanom.

 

 

Predsednik sveta KS

Marjan Kovač