Spoštovani g. župan Matjaž Švagan,

poznamo vaša prizadevanja za omogočanje čim bolj prijaznih bivalnih pogojev v naši občini. To se je izkazalo tudi tokrat, saj ste se zavzeli za namestitev sodobnega merilnega sistema za spremljanje podatkov o kakovosti zraka v Kisovcu. Rezultate meritev bomo lahko krajani KS Kisovec-Loke sproti spremljali prek spletnih strani Krajevne skupnosti in Občine Zagorje ob Savi.

Nova pridobitev nam sama po sebi sicer ne bo izboljšala kakovosti zraka in bivalnih pogojev. Vsekakor pa bodo naši krajani v vsakem trenutku seznanjeni, kakšen zrak dihajo. V primeru preseganja dovoljenih koncentracij nevarnih plinov bomo lahko sprejeli morebitne preventivne
ukrepe za zaščito zdravja, ki se bodo v prvi vrsti nanašali na občutljive skupine, kot so starostniki in otroci.

Spoštovani g. župan, v imenu krajank in krajanov KS Kisovec-Loke se vam iskreno zahvaljujemo, da ste nam izkazali razumevanje in prisluhnili potrebam ter omogočili namestitev sistema za spremljanje in nadzor kakovosti zraka.

Želimo si in pričakujemo, da se po izteku štirih mesecev najem sistema podaljša za nedoločen čas, za kar vam bomo iskreno hvaležni.

 

Svet Krajevne skupnosti Kisovec – Loke