Stanje dreves v središču Kisovca

Na ožjem območju centra Kisovca je bilo v preteklosti zasajeno večje število dreves, pretežno borovcev in nekaj smrek. Kot je znano ima zasajeno drevje zelo plitek koreninski sistem, ki ga lahko ob nekoliko večjem neurju veter tudi izruva. Naj spomnim, da se je to pred nekaj leti  že dogajalo in sicer na Petelinkarjevi cesti ter v parku.

Zaradi omenjene nevarnosti, starosti drevja in vse številnejših neurij  smo zaprosili Občino Zagorje, Oddelek za okolje in prostor, da pridobi strokovno oceno o stanju dreves in možnosti ukrepanja – sanacije.

Na občini zagotavljajo, da bodo s  predlaganimi aktivnosti pričeli še v letošnjem letu.

V prilogi vam posredujemo »arboristično« oceno stanja dreves v središču Kisovca.

ARBORISTIČNA OCENA STANJA