Studenec Loke

Voda je najdragocenejši naravni vir, pa tudi edini, ki je resnično življenjskega pomena. V Zagorski dolini imamo – na srečo –  dovolj naravnih virov dobre pitne vode.

Sem vsekakor sodi tudi Loški studenec z  vodo za katero pravijo, da je dobra, ker izvira iz podzemlja. Na Loke, k izviru pitne vode, že dolga desetletja prihajajo

številni »vodoljubci« iz širše in daljne okolice.

Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o. in  Krajevna skupnost sta skrbela, da se je voda vzorčila  (na 2 leti) in pošiljala v analizo v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Za vzorce, ki so bili odvzeti in analizirani v oktobru so se ugotovila določena odstopanja in neskladja s predpisanimi normativi. Poročilo lahko preberete v Priloga 1

 

–          Poročilo o preiskavi pitne vode –  STUDENEC LOKE, ODVZEM VZORCA 10.10.2016

Rezultati opravljene mikrobiološke analize so pokazali, da odvzeti vzorec pitne vode ni skladen s Pravilnikom o pitni vodi, zaradi prisotnosti koliformnih

Bakterij in E. coli, kar izkazuje sveže fekalno onesnaženje.

Analiza vzorcev je pokazala, da pitna voda z Loškega studenca, glede na preskušene parametre ni skladna z zahtevami zakonodaje o pitni vodi, zaradi svežega fekalnega onesnaženja.

Zaradi tega smo uporabnike obvestili, da je voda oporečna in jo je potrebno v prehranske namene prekuhavati vsaj 3 minute.

 

Ker je bilo v vzorcu vode od oktobra ugotovljena prisotnost bakterij in gre torej odstopanje in neskladje s predpisanimi normativi, smo naročili ponovno vzorčenje in analizo v mesecu novembru 2016.

Poročilo je v Priloga 2

 

–          Poročilo o preiskavi pitne vode –  STUDENEC LOKE, ODVZEM VZORCA 16.11.2016.

Rezultati opravljene mikrobiološke analize so pokazali, da odvzeti vzorec pitne vode ni skladen s Pravilnikom o pitni vodi, zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Po Pravilniku o pitni vodi so

koliformne bakterije uvrščene v Prilogo I, del C med indikatorske parametre. Mejna vrednost za koliformne bakterije je 0/100ml. Omenjene bakterije ne ogrožajo zdravja uporabnikov.

 

Posebnih ukrepov in opozoril ni potrebno sprejemati. Predlagajo, da upravljalec poskuša ugotoviti vzroke za neskladnost vzorca pitne vode.