Tečaj temeljnih postopkov oživljanja in uporabe AED

dav